Beč - PARNDORF ( Šoping day ) 20. - 22.12.2018.

Beč - PARNDORF ( Šoping day ) 20. - 22.12.2018.

Things to do - general

ŠOPING DAY – PARNDORF

SA IZLETOM U BEČ I TRŽNI CENTAR SCS

20.12 – 22.12.2018.

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan BEOGRAD
Polazak oko 20:00 časova sa dogovorenog mesta, sastanak pola sata ranije. Usputno svraćanje u Novi Sad po
putnike. Noćna vožnja sa kraćim zadržavanjima za carinske formalnosti i odmor putnika.
2. dan PARNDORF – BEČ
Dolazak u Parndorf u jutarnjim časovima oko 08.00h. Slobodno vreme za šoping i šetnju,U 13h mogućnost
fakultativnog izleta do centra Beča ili do tržnog centra “SCS”. Slobodno vreme za šetnju gradom sa vodičem ili
šoping do kasnih poslepodnevnih časova. U 19h povratak iz tržnog centra SCS do centra grada. Polazak iz Beča za
Parndorf u 20h po grupu koja je ostala u Parndorfu. U 21h polazak iz Parndorfa za Srbiju. Nocna voznja kroz
Madjarsku, sa kraćim zadržavanjima za carinske formalnosti i odmor putnika.
3. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

NAPOMENA:
• Proveriti 1 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. • Dužina trajanja slobodnog vremena
za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja
obilazaka, termina polazaka…). • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi
odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije . • Organizator
putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviñenih objektivnih okolnosti (npr. gu
žva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviñenog za obilazak…) . • Potpisnik
ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU OVOG PROGRAMA JE 60
A U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA, OTKAZNI ROK AGENCIJE JE MINIMUM 5 DANA PRED PUT

Uz ovaj program vaze Opsti Uslovi putovanja Stella Maris toursa

Zemlja Austrija

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.

Cenovnik

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 29 EUR

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
  • troškove organizacije i vođenja aranžmana
  • usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka
  • fakultativne izlete (Beč - 10€; tržni centar SCS - 10€)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

  •  Izlet do Beča - 10€
  • Izlet do tržnog centra SCS - 10€

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji odtroškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zaviseod slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  • 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 6 0% najkasnije 10 dana pre putovanja