Istambul

Istambul

Things to do - general

I S T A N B U L

14.02. – 19.02.2018.

6 DANA AUTOBUSOM – 3 NOĆENJA

Cena aranžmana : 109 eur

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

 1. DAN: BEOGRAD-ISTANBUL
  Sastanak grupe u 14.30 časova, sa Velikog parkinga preko puta „Buvlje pijace“ (Novi Beograd, Blok 42 – ugao ulice Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Polazak autobusa u 15.00 časa. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
 1. DAN: ISTANBUL
  Dolazak u Istanbul u podnevnim  časovima. Smeštaj u hotel. Setnja u pratnji pratioca do Kapali carsije. Fakultativni odlazak do najveće zgrade u Istanbulu – Saphir, visoka 261 m. Slobodno vreme  za individualne aktivnosti. Noćenje.                                  
 1. DANISTANBUL
  Doručak. Polazak na panoramsko razgledanje grada: Zlatni  rog, Galata most, centar grada Taksim. Polazak na fakulatativni obilazak  sa lokalnim vodičem: Trga Sultan Ahmed, nekadašnjeg Antičkog hipodroma, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi dvorca ... Šetnja do Kapali čaršije.  Slobodno vreme za shoping i individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.
 1. DANISTANBUL-BEOGRAD
  Dorucak. Polazak na fakultativni odlazak do Vaseljenske Patrijaršije. I nakon toga polazak na fakultativno krstarenje Bosforom. U večernjim časovima Fakultativni odlazak na večeru u nacionalni restoran  ili nab brod – Tursko veče sa plesačicama i vecerom. Noćenje.
 1. DANISTANBUL
  Dorucak. Napustanje hotela. Fakultativni odlazak do soping mola FORUM. Slobodno vreme. U poslepodnevnim satima polazak za Beograd. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
 1. DAN: BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u jutarnjim  casovima u zavisnosti od zadrzavanja na granicnim prelazima.

Cena aranžmana 109 eur

ARANŽMAN OBUHVATA:
* autobuski  prevoz na navedenoj relaciji  (audio, video opremljenosti, klima)

 • smeštaj u Istanbulu hotelu 3* u 1/2 ili 1/3 sobama, na bazi 3 noćenjasa doručkom /švedski sto,
 • obilaske prema programu putovanja,
 • usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja.

 ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete i ulaznice,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje 120 din po osobi po danu,
 • individualni troškovi.

 CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • odlazak do zgrade Saphir – 20 eur (vodič, ulaznica, opservatorija, bioskop, 4D, prevoz metrom),
 • obilazak Aja Sofije, Plave Džamije i Top Kapi palate (ulaznice i vodic) – 45 eur (min 20 osoba), uračunate ulaznice i lokalni vodič,
 • krstarenje Bosforom sa Vaseljenskom patrijaršijom – 20 eur,
 • večera sa nacionalnim programom u restoranu – 30 eurna brodu 35 eur,
 • odlazak do soping mola FORUM – 8 eur.

USLOVI PLAĆANJA:

* Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu VOJVOĐANSKE BANKE, na dan uplate. 

NAČIN PLAĆANJA:

– Gotovinski – uplata avansa od 30% od ukupne cene aranžmana po osobi prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

POPUSTI:

* Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust
od 20% ima svoje mesto u autobusu

DOPLATE:

* Doplata za 1/1 sobu je 45 eur

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :

OPIS HOTELA:  HOTEL “BUYUK PARIS“ 3*** se nalazi u centru starog dela grada Istanbula-LALELI. U hotelu je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2 i 1/3. Svaka soba poseduje klimu i zasebno kupatilo, TV u svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje i kafe bar.

Ili neki slican hotel iste kategorizacije u starom delu grada Istanbula. 

* Putnici će biti obavešteni u kom hotelu će biti smešteni na bazi navedene usluge jedan dan   pred polazak. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

Minimum za realizaciju putovanja 50 putnika

NAPOMENA:

* MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
* ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
* Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
* Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Stella Maris nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
* Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

*** WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 Organizator putovanja  zadržava pravo zamene ovih hotela iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE
5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Uz ovaj program vaze Opsti uslovi putovanja Stella Maris toursa

Zemlja Turska

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.