Opis

MANASTIRI METEORI

PARALIJA – SOLUN

10.1O – 15. 10. 2019.

6 dana autobusom

1.DAN: 10. 10. 2019..
BEOGRAD Polazak iz Beograda u 22.00 casova. Nocnja voznja sa kracim usputnim zadrzavanjima radi odmora.
2.DAN: 11. 10. 2019..
PARALIJA Dolazak u Paraliju u prepodnevnim satima. Smestaj u apartmanima. Slobodno vreme Nocenje.
3.DAN: 12. 10. 2019.
SOLUN Fakultativni odlazak u Solun u 09,00 h. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Bele Kule, crkve Svetog Dimitrija, Aristotelovog trga…Slobodno vreme. Obilazak Zejtinlika. Polazak za Paraliju,
PARALIJA Slobodno popodne. Nocenje
4.DAN: 13. 10. 2019.
METEORI Fakultativni izlet do manastira Meteori – osmog starog svetskog cuda. Put vodi preko Kalambake. Krace zadrzavanje u Kalambaki. Panoramsko razgledanje svih sest manastira i poseta man. Preobrazenje.
PARALIJA U povratku poseta crkvi Sv. Petke. Povratak u Paraliju. Nocenje.
5.DAN:14. 10. 2019.
LITOHORO Fakultativni izlet ( 10,oo h) do zivopisnog gradica Litohora, smestenog u podnozju nacionalnog parka
PARALIJA Olimp. Povratak u Paraliju oko 14,oo h. Slobodno popodne. Polazak za Beograd. Nocnja voznja.
6.DAN: 15. 10. 2019.
BEOGRAD Povratak u Beograd u jutarnjim satima.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 75 eur

doplata za 1/1 studio 24 eura /jednokrevetna soba na upit

Cena aranžmana obuhvata:
– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)solo ili dubble decker,od 16 do 87 mesta,na navedenoj relaciji /
mesta se određuju prema prijavi;
– smeštaj u 1/2 I 1/3 studijimana bazi 3 nocenja;
– usluge stručnog vodiča tokom celog puta ;
– troškove organizacije putovanja.

Cene aranžmana ne obuhvata:
– ishranu na bazi 3 polupansiona ( kontinentalni tip ) u restoranu Mega u Paraliji – 24 eur po osobi
– fakultativne izlete (minimum 30 osoba )
– taksa za smestaj po studiju – 1,5 eura
– međunarodno zdravstveno osiguranje – 360 din po osobi
– upotrebu klima uredjaja – 5 eura po danu
– ulaznice za manastire Meteori – 3 eura za jedan manastir
– ostale neimenovane individualne troškove.

Način plaćanja:
– u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu bnke na dan uplate, 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska).

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 30 putnika )
– celodnevni izlet do manastira Meteori sa crkvom Sv. Petke 20 eur
– poludnevni izlet do Litihora 8 eur
– izlet do Soluna 10 eur

NAPOMENA:
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u R. Grcku.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja tur. agencije Stella Maris nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti smestajni objekti ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:
Neki od apartmana sa kojima saradjujemo su MINAS, ANA, ELIT 2…. Svi apartmani su po lokalnoj kategorizaciji ocenjeni sa 3* za tu vrstu smestaja. Kratak opis studija i apartmana nalaze se na sajtu tur. agencije Stella Maris
****WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema), Klima uređaj.

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Stella Maris zadržava pravo zamene ovih apartmana sličnim apartmanima iste ili više kategorije.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA NALAZI SE U OPSTIM USLOVIMA PUTOVANJA AGENCIJE
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Uz ovaj program vaze Opsti Uslovi putovanja Stella Maris toursa