Doček Nove Godine Bukurešt 2020

Doček Nove Godine Bukurešt 2020

Things to do - general

DOČEK NOVE GODINE BUKUREŠT

29.12.2019 – O4.01.2020

CENA ARANŽMANA : 159 eura

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (29.12.) BEOGRAD
Sastanak grupe na dogovorenom mestu u kasnim popodnevnim časovima, oko 18h. Noćna vožnja preko Srbije i Rumunije uz usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.

2. dan (30.12.) BUKUREŠT
Dolazak u Bukurešt u prepodnevnim časovima. Obilazak grada sa vodičem: (Sala Palatuluj, zgrada skupštine, zgrada Securitatea, Opera, Nacionalna Banka, stari istorijiski centar sa zatvorom i crkvom, zgrada Parlamenta…). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan (31.12.) BUKUREŠT – SNAGOV – BUKUREST
Doručak. Slobodno vreme u Bukureštu ili fakultativno mogućnost odlaska u manastir Snagov, 40 km od Bukurešta koji se nalazi na istoimenom jezeru i koji je poznat po tome što je u njemu sahranjen grof Drakula. Povratak u Bukurešt u ranim popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Individualno odlazak na doček nove 2020. godine. Noćenje.

4. dan (01.01.) BUKUREŠT – KONSTANCA – BUKUREŠT
Doručak. Slobodno vreme u Bukureštu ili fakultativno mogućnost odlaska na izlet u Kostancu, najveću Rumunsku luku i centar rumunske rivijere, koja se nalazi na obali Crnog mora. Obilazak grada sa vodičem: kraljeva džamija, Ovidejev spomenik, rimske tereme i čuveni Kazino, građen u stilu francuskog baroka, Mamaja plaža poznata po svom kosmopolitskom duhu na kojoj se leti skuplja hiljade mladih. Povratak u Bukurešt u večernjim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

5.dan (02.01.) BRAŠOV – BRAN – BRAŠOV
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Brašov. Fakultativno mogućnost posete dvorca Bran – Drakulinog dvorca . Nastavak putovanja u Brašov. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
6.dan (03.01.) BRAŠOV
Doručak. Napuštanje hotela. Obilazak grada sa vodičem: glavni gradski trg Piata Sfatului, stara gradska većnica; Crna crkva; strada Sfori; Katarinina kapija, Šei kapija; crkva svetog Nikole, Crna kula, Bela kula. Slobodno vreme za šetnju,slikanje i razgledanje. Polazak za Beograd u večernjim časovima, oko 19h.

7.dan (04.01) BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

ARANŽMAN OBUHVATA:
• prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
• smeštaj u Bukureštu u hotelima 2* ili 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (po
hotelskom normativu).
• smeštaj u Brašovu u hotelu 2*/3* u 1/3 ili 1/3 sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (po hotelskom
normativu)
• razgledanje Bukurešta u pratnji vodiča,
• usluge licenciranog vodiča – pratioca na putovanju,
• troškovi organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja;
• doplata za jednokrevetnu sobu – radi se na upit.
• fakultativni izleti: Konstanca – 45€; Snagov – 15€; dvorac Bran – 20€

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate:
o 40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.
o 40% akontacije prilikom rezervacije, a ostataka do 6 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE za korisnike kreditnih kartica Intesa

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate. Za sve izlete / minimum je 25 putnika.

NAPOMENA:
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. MINIMUM VAZNOSTI JOS 6 MESECI POSLE ZAVRSETKA PUTOVANJA. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Stella Maris-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Organiozator putovanja zadržava pravo zamene ovih studija I apartmana iste ili više kategorije.
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Uz ovaj program vaze Opsti Uslovi putovanja Stella Maris toursa

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.