Doček Nove Godine Zlatibor 2020

Doček Nove Godine Zlatibor 2020

Things to do - general

DOČEK NOVE GODINE ZLATIBOR

31.12.2019 – O1.01.2020

CENA ARANŽMANA : 2 200 din.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 10h sa dogovorenog mesta. Dnevna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.
Dolazak na Zlatibor, planinsku lepoticu. Slobodno vreme za uživanje u novogodišnjoj atmosferi i priprema za doček nove 2020.godine. Doček Nove Godine na Trgu. Polazak za Beograd oko 03:00h. Noćna vožnja

2. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
(visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
– troškove organizacije i vođenja aranžmana
– usluge licenciranog vodiča pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– individualne troskove

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
– 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 6 0% najkasnije 10 dana pre putovanja

NAPOMENA:
*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Uz ovaj program vaze Opsti Uslovi putovanja Stella Maris toursa

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.