Istambul

Istambul

Things to do - general

I S T A N B U L

14.02. – 19.02.2018.

6 DANA AUTOBUSOM – 3 NOĆENJA

Cena aranžmana : 109 eur

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

 1. DAN: BEOGRAD-ISTANBUL
  Sastanak grupe u 14.30 časova, sa Velikog parkinga preko puta „Buvlje pijace“ (Novi Beograd, Blok 42 – ugao ulice Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Polazak autobusa u 15.00 časa. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
 1. DAN: ISTANBUL
  Dolazak u Istanbul u podnevnim  časovima. Smeštaj u hotel. Setnja u pratnji pratioca do Kapali carsije. Fakultativni odlazak do najveće zgrade u Istanbulu – Saphir, visoka 261 m. Slobodno vreme  za individualne aktivnosti. Noćenje.                                  
 1. DANISTANBUL
  Doručak. Polazak na panoramsko razgledanje grada: Zlatni  rog, Galata most, centar grada Taksim. Polazak na fakulatativni obilazak  sa lokalnim vodičem: Trga Sultan Ahmed, nekadašnjeg Antičkog hipodroma, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi dvorca ... Šetnja do Kapali čaršije.  Slobodno vreme za shoping i individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.
 1. DANISTANBUL-BEOGRAD
  Dorucak. Polazak na fakultativni odlazak do Vaseljenske Patrijaršije. I nakon toga polazak na fakultativno krstarenje Bosforom. U večernjim časovima Fakultativni odlazak na večeru u nacionalni restoran  ili nab brod – Tursko veče sa plesačicama i vecerom. Noćenje.
 1. DANISTANBUL
  Dorucak. Napustanje hotela. Fakultativni odlazak do soping mola FORUM. Slobodno vreme. U poslepodnevnim satima polazak za Beograd. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
 1. DAN: BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u jutarnjim  casovima u zavisnosti od zadrzavanja na granicnim prelazima.

Cena aranžmana 109 eur

ARANŽMAN OBUHVATA:
* autobuski  prevoz na navedenoj relaciji  (audio, video opremljenosti, klima)

 • smeštaj u Istanbulu hotelu 3* u 1/2 ili 1/3 sobama, na bazi 3 noćenjasa doručkom /švedski sto,
 • obilaske prema programu putovanja,
 • usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja.

 ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete i ulaznice,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje 120 din po osobi po danu,
 • individualni troškovi.

 CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • odlazak do zgrade Saphir – 20 eur (vodič, ulaznica, opservatorija, bioskop, 4D, prevoz metrom),
 • obilazak Aja Sofije, Plave Džamije i Top Kapi palate (ulaznice i vodic) – 45 eur (min 20 osoba), uračunate ulaznice i lokalni vodič,
 • krstarenje Bosforom sa Vaseljenskom patrijaršijom – 20 eur,
 • večera sa nacionalnim programom u restoranu – 30 eurna brodu 35 eur,
 • odlazak do soping mola FORUM – 8 eur.

USLOVI PLAĆANJA:

* Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu VOJVOĐANSKE BANKE, na dan uplate. 

NAČIN PLAĆANJA:

– Gotovinski – uplata avansa od 30% od ukupne cene aranžmana po osobi prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

POPUSTI:

* Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust
od 20% ima svoje mesto u autobusu

DOPLATE:

* Doplata za 1/1 sobu je 45 eur

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :

OPIS HOTELA:  HOTEL “BUYUK PARIS“ 3*** se nalazi u centru starog dela grada Istanbula-LALELI. U hotelu je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2 i 1/3. Svaka soba poseduje klimu i zasebno kupatilo, TV u svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje i kafe bar.

Ili neki slican hotel iste kategorizacije u starom delu grada Istanbula. 

* Putnici će biti obavešteni u kom hotelu će biti smešteni na bazi navedene usluge jedan dan   pred polazak. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

Minimum za realizaciju putovanja 50 putnika

NAPOMENA:

* MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
* ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
* Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
* Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Stella Maris nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
* Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

*** WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 Organizator putovanja  zadržava pravo zamene ovih hotela iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE
5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Uz ovaj program vaze Opsti uslovi putovanja Stella Maris toursa

Zemlja Turska

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.