Opis

MANASTIRI METEORI

MANASTIRI METEORI, SOLUN, LITOHORO

30. 04. – 05. 05. 2020.

6 dana autobusom

1. DAN: 30. 04. 2020
BEOGRAD – Polazak iz Beograda u 22,oo casova. Nocna voznja sa kracim usputnim zadrzavanjima radi odmora.
2. DAN: 01. 05. 2020
PARALIJA – Dolazak u Paraliju u prepodnevnim satima. Smestaj u apartmanima. Slobodno vreme Nocenje.
3. DAN: 02. 05. 2020.
SOLUN – Fakultativni odlazak u Solun u 09,oo h. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Bele Kule, crkve Svetog Dimitrija, Aristotelovog trga…Slobodno vreme. Obilazak Zejtinlika. Polazak za Paraliju,
PARALIJA – Slobodno popodne. Nocenje
4. DAN: 03. 05. 2020
METEORI – Fakultativni izlet do manastira Meteori – osmog starog svetskog cuda. Put vodi preko Kalambake, krace zadrzavanje u Kalambaki. Panoramsko razgledanje svih sest manastira i poseta man. Preobrazenje.
PARALIJA – U povratku poseta crkvi Sv.Petke. Povratak u Paraliju. Nocenje.
5. DAN: 04. 05. 2020.
LITOHORO – Fakultativni izlet ( 10,oo h) do zivopisnog gradica Litohora, smestenog u podnozju nacionalnog parka
PARALIJA – Olimp. Povratak u Paraliju oko 14,oo h. Slobodno popodne. Polazak za Beograd. Nocna voznja.
6. DAN: 05. 05. 2020.
BEOGRAD – Povratak u Beograd u jutarnjim satima.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 75 eur

doplata za 1/1 studio 24 eura /jednokrevetna soba na upit

Cena aranžmana obuhvata:
– prevoz autobusom turisticke klase ( tv,dvd,klima)solo ili dubble decker, od 16 do 87 mesta,na navedenoj relaciji /
mesta se određuju prema vremenu prijave;
– smeštaj u 1/2 I 1/3 studijima na bazi 3 nocenja;
– usluge stručnog vodiča tokom celog puta ;
– troškove organizacije putovanja.
Cena aranžmana ne obuhvata:
– ishranu na bazi 3 polupansiona ( kontinentalni tip ) u restoranu Mega u Paraliji – 24 eur po osobi
– fakultativne izlete (minimum 30 osoba )
– taksa za smestaj po studiju – 1,5 eura
– međunarodno zdravstveno osiguranje – 360 din po osobi
– upotrebu klima uredjaja – 5 eura po danu po studiju
– ulaznice za manastire Meteori – 3 eura za jedan manastir
– ostale neimenovane individualne troškove.

Način plaćanja:
– u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate, 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska).
Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 30 putnika )
– celodnevni izlet do manastira Meteori sa crkvom Sv. Petke – 20 eur
– poludnevni izlet do Litihora – 8 eur
– izlet do Soluna – 10 eur
NAPOMENA:
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u R. Grcku.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja tur. agencije Stella Maris nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti smestajni objekti ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:
Neki od apartmana sa kojima saradjujemo su MINAS, ANA, IRIS, ELIT 2…. Svi apartmani su po lokalnoj kategorizaciji ocenjeni sa 3* za tu vrstu smestaja. Kratak opis studija i apartmana nalaze se na sajtu tur. agencije Stella Maris
****WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema), Klima uređaj.

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Stella Maris zadržava pravo zamene ovih apartmana sličnim apartmanima iste ili više kategorije.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU, ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA GARANCIJU PUTOVANJA PO UGOVORU O GARANCIJI PUTOVANJA BROJ 470000040872/2020 OD 01.01.2020. ROK VAZENJA 01.10.2020. ZAKLJUČENOG SA UGOVARAČEM OSIGURANJA TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. BEOGRAD, U VISINI 200.000 EUR ZA SLUCAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUCAJ NAKNADE STETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREDJENE OPSTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA
ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA NALAZI SE U OPSTIM USLOVIMA PUTOVANJA AGENCIJE
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Uz ovaj program vaze Opsti Uslovi putovanja Stella Maris toursa